sâmbătă, 25 mai 2013

Hazardele

  • Hazardul este sursa unui eveniment cu descărcare energetică într-un moment și într-o amploare greu de prevăzut.
  • Într-o altă ordine de idei un HAZARD reprezintă "un eveniment amenințător sau probabilitatea de apariție, într-o anumită perioadă, a unui fenomen cu potențial distructiv”. (conform dicționarului de termini, "Internationally agreed glossary of basic terms related to disaster management”, editat de ONU și Secretariatul IDNDR, 1992).
  • Hazardul = catastrofă, dezastru, cataclism
  • Numele de Hazard provine din limba arabă și înseamnă "joc de zaruri”.
  • Hazardele se împart în două categorii: Naturale și Antropogene.
    • Cele naturale pot fi de ordin: 
Geologic – cutremure, vulcanice
Geografic - Climatice - taifunuri, uragane, valuri de frig, valuri de căldură, secete
                     - Oceanografice - valuri, tsunami,  El Niño 
                     - Hidrologice - inundații, procese de albie
                     - Geomorfologice - deplasări în masă – alunecări de teren, curgeri noroioase, eroziune.
Ecologic - deșertificare, biodiversitatea speciilor
Biologic - epidemii, invazii de lăcuste
    • Cele antropogene pot fi de ordin: 
Tehnologic - progresul ethnic, poluarea, radioactivitatea
Social - creșterea populației, urbanizarea, șomajul

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu